Privacyverklaring Coachpraktijk Henry Koster

Inleiding

Coachpraktijk Henry Koster vindt een zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie belangrijk. In deze privacyverklaring geef ik aan welke persoonlijke gegevens ik verwerk en beveilig en voor welke doeleinden.

Verwerking persoonsgegevens

Het gaat om persoonsgegevens die u aan mij heeft verstrekt. Ik verwerk uw voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, en e-mail. Uw i.p. adres wordt geregistreerd door mijn website. Er wordt door mij geen gebruik gemaakt van Cookies.

 Ik verwerk uw persoonsgegevens omdat: 

1. u gebruik maakt van mijn diensten op basis van een met elkaar gesloten overeenkomst; 

2. u een factuur van mij ontvangt voor mijn werkzaamheden. 

3. u zichzelf aanmeld voor eventuele mailing die wordt verstuurd. (hiervoor dient u  zelf wel toestemming te geven)

Bewaren van gegevens

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens is niet langer dan voor het doel noodzakelijk is, dan wel wettelijk is voorgeschreven. De bewaring zal nooit langer zijn dan 7 jaar.

Publicatie en delen met anderen

Coachpraktijk Henry Koster publiceert uw persoonsgegevens niet.  Coachpraktijk Henry Koster verkoopt uw gegevens niet aan derden.  Coachpraktijk Henry Koster verstrekt uw gegevens uitsluitend wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Heeft u klachten of vragen over inzage, wijzigingen, verwijderen van uw persoonsgegevens of heeft u andere vragen, dan kunt u altijd contact met Coachpraktijk Henry Koster opnemen via info@henrykoster.com